Lift Truck Co

Lift Truck Co

Zagreb, Hrvatska

  Zagreb, Hrvatska

  RENTAL | Najam

  Svejedno je li vam potreban jedan viličar po satu, danu ili tjednu ili da pokrijete sezonske transportne radove - u našoj velikoj floti za najam naći ćete u svako vrijeme pravi viličar, a također i u slučajevima iznenadne potrebe.

  Za srednju i dugoročnu primjenu, usluga najma kao vrsta ugovora u okvirima Totalno Fleksibilnog Ugovora, je pravi odabir za Vas. Posebice ako se radi o jednom roku od 24 mjeseca koji nije moguće realizirati preko lizinga.

  1,6 - 2,0 t

  Dizel / LPG viličar

  1,6 - 2,0 t

  Dizel / LPG viličar

  Najam viličara na upit

  od 63,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  2,0 - 3,5 t

  Dizel / LPG viličar

  2,0 - 3,5 t

  Dizel / LPG viličar

  Najam viličara na upit

  od 71,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  4,0 - 5,0 t

  Dizel / LPG viličar

  4,0 - 5,0 t

  Dizel / LPG viličar

  Najam viličara na upit

  od 87,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  6,0 - 8,0 t

  Dizel viličar

  6,0 - 8,0 t

  Dizel viličar

  Najam viličara na upit

  od 140,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  1,0 - 1,6 t

  24V Elektro viličar

  1,0 - 1,6 t

  24V Elektro viličar

  Najam viličara na upit

  od 53,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  1,4 - 2,0 t

  48V Elektro viličar

  1,4 - 2,0 t

  48V Elektro viličar

  Najam viličara na upit

  od 63,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  2,5 - 3,5 t

  80V Elektro viličar

  2,5 - 3,5 t

  80V Elektro viličar

  Najam viličara na upit

  od 75,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  3,5 - 5,0 t

  80V Elektro viličar

  3,5 - 5,0 t

  80V Elektro viličar

  Najam viličara na upit

  od 90,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  6,0 - 8,0 t

  80V Elektro viličar

  6,0 - 8,0 t

  80V Elektro viličar

  Najam viličara na upit

  od 155,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  1,0 - 2,5 t

  48V Elektro bočni viličar

  1,0 - 2,5 t

  48V Elektro bočni viličar

  Najam viličara na upit

  od 59,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  1,0 -3,0 t

  24V Elektro skladišni niskonoseći viličar

  1,0 -3,0 t

  24V Elektro skladišni niskonoseći viličar

  Najam viličara na upit

  od 15,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  1,0 - 2,0 t

  24V Elektro skladišni visokopodizni viličar

  1,0 - 2,0 t

  24V Elektro skladišni visokopodizni viličar

  Najam viličara na upit

  od 22,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  6,0 - 8,0 t

  24/48V Elektro tegljači

  6,0 - 8,0 t

  24/48V Elektro tegljači

  Najam viličara na upit

  od 30,-

  EUR/Dan
  Plus PDV

  Baterije, punjači, priključci, gume, radna i sigurnosna oprema

  za sve vrste viljuškara

  Baterije, punjači, priključci, gume, radna i sigurnosna oprema

  za sve vrste viljuškara

  Najam opreme na upit

  Rabljeni viličari

  Najam viličara

  Rabljeni viličari viber

  Viber